Åtgärd 101
Basundersökning, 995 kronor

När du kommer till oss för första gången börjar vi alltid med en basundersökning som kostar 995 kronor och inkluderar fyra röntgenbilder. Undersökningen tar 20-30 minuter och ger tandläkaren en möjlighet att bedöma dina tänders tillstånd. Vid eventuellt behov av fortsatt behandling lämnar tandläkaren ett kostnadsförslag och föreslår en tid för nästa besök.

Boka en undersökning

Åtgärd 103
Undersökning akutbesök 600 kronor

Om du har akuta besvär så betalar du en undersökningskostnad om 600 kronor. Därefter avgörs vilken fortsatt behandling som är aktuell för just dig och tandläkaren adderar de åtgärder som krävs. Det kan bli aktuellt med ett återbesök. Tandläkaren överlämnar då ett kostnadsförslag och föreslår en tid för nästa besök.

Åtgärd 121

Röntgenundersökningen, bild, eller flera bilder av en tandposition 60kr

Boka en akuttid

Åtgärd 341

Behandling av tandlossningssjukdom, mindre omfattning  545kr

Behandling av lindriga tandlossningsproblem

Åtgärd 342

Behandling av tandlossningssjukdom, större omfattning 1235kr

Behandling av omfattande tandlossningsproblem


Åtgärd 704

Fyllning av en yta på kindtand eller oxeltand 1015kr

Lagning av en yta på en kindtand där tanden fylls av vitt kompositmaterial.

Bedövning ingår

Åtgärd 705

Fyllning av två ytor på kindtand eller oxeltand 1515kr

Lagning av två ytor på en kindtand där tanden fylls av vitt kompositmaterial.

Bedövning ingår

Boka en tid