Vad är en tandinfektion?

En tandinfektion börjar ofta med ett kariesangrepp (hål) där bakterierna har löst upp tandens mineraler. När hålet växer närmar den sig pulpan. Pulpan är tandens inre del där nerver och blodkärl finns. När hålet blir så pass stort att bakterierna vandrar in i pulpan fås en tandinfektion, vilket leder till att tanden så småningom dör.  En tandinfektion gör ibland väldigt ont men kan även vara helt smärtfri.

Tandinfektion kan sprida sig till käken och bör behandlas akut

Dina tänder innehåller många nerver. Det är också anledningen till varför tandvärk, även om den endast förorsakats av en tand, kan påverka hela munnen. Smärtan från tandvärk kan vara väldigt ansträngande och den är oftast resultatet av en infektion. En tandinfektion kan orsaka tandvärk, vilket resulterar i ömhet, känslighet eller skarpa smärtor i munnen. Kontakta oss eller boka en ledig akuttid nu om du tror du har en tandinfektion.

 

Hur behandlas en tandinfektion?

Tandinfektionen behöver åtgärdas innan man påbörjar reparationen av tanden via en rotfyllning. För att nå det infekterade området borrar man i rotkanalen. Därefter applicerar man anti-bakteriell desinfektionsmedel varpå rotkanalen fylls upp.  Därefter placeras en tandkrona över tanden för att skydda pulpan. Rotfyllningar kan vara ett mindre eller ett större ingrepp, beroende på hur länge infektionen har varit aktiv. Ibland ordineras antibiotika för att behandla infektionen.

 

Hur förhindras tandinfektion?

En tandskada kan inte alltid undvikas, men hål som orsakas av dålig munvård kan förebyggas. Borsta tänderna minst två gånger om dagen. Borstning och tandtråd avlägsnar bakterier som kan infiltrera emaljen och leda till karies. Du kan också förhindra infektion genom att träffa din tandläkare för regelbundna kontroller. Då kan tandläkaren undersöka dina tänder och om det behövs använda röntgen för att hitta potentiella hål och svagheter i tänderna och ta itu med mindre problem innan de blir smärtsamma infektioner.