Tandhygienist

Vår tandhygienist har lång erfarenhet av förebyggande tandvård, tandlossnings sjukdomar och problem som kan uppstå med implantatbehandlingar.

FÖREBYGGANDE TANDVÅRD

Vår tandhygienist arbetar framförallt med att förebygga karies och parodontit (tandlossning). Detta sker genom att informera patienten om vikten av att sköta sin munhygien på bästa möjliga sätt för att undvika dessa sjukdomar. Tandhygienisten informerar om förekomsten av dessa sjukdomar samt instruerar patienten om hur man kan använda olika hjälpmedel för att åstadkomma så god munhygien som möjligt. Ofta behöver vi korrigera tandborsttekniken för att uppnå maximal effekt av tandborstningen. Att hålla rent på tandens alla ytor är mycket viktigt inte minst om man är muntorr och/eller har gjort stora arbeten inom protetik vilket ofta förändrar förutsättningarna i munhålan.

FLUOR

Fluor är vetenskapligt bevisat effektivt mot karies. Fluor i tandkräm är ett bra skydd mot karies. Fluor kan vid behov rekommenderas i andra koncentrationer som sköljning, fluortabletter eller tuggummi. Vid hög kariesaktivitet kan vi göra individuella plastskenor som fylls med fluorgel i hög koncentration av fluor. Oftast fluorlackar vi tänderna efter borttagande av tandsten för att fluor åter ska lagras in i emaljen och skydda mot karies.

BEHANDLING AV TANDLOSSNING

En av tandhygienistens arbetsuppgifter är att ta bort tandsten både supragingivalt (ovanför tandköttskanten) och subgingivalt i tandköttsfickan vid tandlossning. I de allra flesta fall kan tandhygienisten behandla djupa tandköttsfickor framgångsrikt. Om det skulle vara för djupa tandköttsfickor kan vi remittera till specialisttandläkare för operativt ingrepp.

BORTTAGNING AV MISSFÄRGNINGAR

Missfärgningar uppstår när man röker, dricker rödvin, te och kaffe och ibland efter vissa läkemedel. Tandhygienisten tar lätt bort dessa missfärgningar med polering eller airflow.

BEHANDLINGSGÅNG

Behandling hos tandhygienist tar cirka 45- 60 minuter och innefattar:

  • Inspektion av munslemhinna och gingiva (tandkött)
  • fickmätning samt parodontal diagnos.
  • Information och eventuell korrigering av tandborstteknik för optimal tandrengöring.
  • Instruktion av approximala hjälpmedel som tandtråd, tandsticka och interdentalborste.
  • Borttagning av tandsten, missfärgningar och mjuka beläggningar.
  • Polering med specialpasta samt fluorbehandling i vissa fall.

GINGIVIT (tandköttsinflammation) och PARODONTIT (tandlossning)

Gingivit är en inflammation som utvecklas snabbt om man slutar att borsta tänderna. Redan efter 21 dagar finns en etablerad gingivit eller tandköttsinflammation. Man kan själv märka detta då tandköttet lätt blöder vid tandborstning och känns svullet. Gingivit kan behandlas av vår tandhygienist som även hjälper till med råd om hur man ska förebygga gingivit i fortsättningen. Det är viktigt att borsta tänderna minst två gånger per dag samt att använda mellnrumsborstar, tandtråd eller tandsticka. Du får hjälp att välja ut de hjälpmedel som bäst passar dig och din mun. Det är viktigt att komma till tandhygienist när du märker att tandköttet blöder. I detta stadie är sjukdomen enkel att åtgärda. För att hålla gingiviten borta är det din egen vård hemma som är avgörande. Av oss får du stöd och hjälp att göra detta på bästa sätt.

PARODONTIT

Om man inte behandlar gingiviten i tid kan den utvecklas till parodontit eller tandlossning. Detta innebär att inflammationen utvecklas vidare i tandens upphängningsapparat som består av rothinna, cement och stödjevävnad. Tandens fäste vid benet kan skadas vilket leder till att fästet försvinner mer och mer. Vår tandhygienist kan i de allra flesta fall hjälpa dig med detta. I samarbete med parodontolog specialist i tandlossnsingssjukdomar behandlar vi även svårare fall av tandlossning.

FÅR ALLA PARODONTIT?

Forskning har visat att gingivit inte alltid leder till parodontit. Utvecklingen av parodontit tar lång tid och det finns olika faktorer som påverkar. Det är bland annat bakteriers förekomst och individens känslighet för dessa, ärftlighet, rökning, sjukdomar och stress som påverkar utvecklingen av parodontit.

DIAGNOS AV PARODONTIT

För att diagnostisera parodontit mäter vi fickor och tittar på röntgenbilder. Vi kan även känna rörligheten i tanden. Vid tandlossning är fickornas djup 4 mm eller mer. Vår tandhygienist går ner i fickan med instrument och tar bort bakterier och tandsten. Oftast sker denna rengöring under bedövning.

Det är omöjligt för dig själv att rengöra i fickorna med tandtråd, sticka eller tandborste. Om det finns flera djupa fickor att behandla kan det behövas flera besök hos tandhygienist. Efter behandling hos tandhygienist tar det en tid för läkning. Förutsättningen för läkning är att du själv kan sköta din munhygien hemma.

Om fickorna inte läker eller är mycket djupa behandlas detta vanligtvis med operation av en specialist i tandlossning (parodontolog).

PERIIMPLANTIT – Infektioner runt implantat

Lyckandefrekvensen med implantat är stor och behandling med implantat som ersättning för en eller flera tänder är en väl använd behandlingsmetod i modern tandvård.

Infektioner kan emellertid drabba vävnaderna runt implantaten.
Är infektionen begränsad till den peri-implantära mukosan kallas sjukdomstillståndet mukosit. Omfattar infektionen även benet kring implantatet blir diagnosen periimplantit.

Orsaken till infektionerna är bakterier. Samma bakterier som orsakar tandlossning finns också vid infektioner runt implantat. Finns det tänder i munnen med tandlossning kan bakterier smitta från tänder till implantat. Om periimplantiten inte behandlas finns risk för att implantatet förloras.

Behandling

All behandling av infektioner runt implantat syftar till infektionskontroll.

  • Att vara lika noggrann med din dagliga munhygien vid implantat som vid dina egna tänder.
  • Använd gärna specialborstar för en extra noggrann rengöring kring implantatet.
  • Besök din tandläkare/tandhygienist regelbundet
  • Om infektionen ej läker ut med hjälp av tandhygienist åtgärder sker oftast ett kirurgiskt ingrepp som utförs av en specialist i kirurgi eller i parodontologi (tandlossning).

KARIES

Karies brukar omtalas som en folksjukdom. Karies startar i emaljen i anslutning till bakterier/plack. När man äter socker och andra kolhydrater får bakterierna näring och bildar syra som löser upp emaljen på tänderna. Detta innebär att ju mer näring bakterierna/placket får desto större risk för karies eller hål i tänderna. För att minimera risken för karies rekommender tandvården att man begränsar sina matintag till 5-6 gånger per dag. Då får tanden och saliven chans att reparera de små skador som bildas av syra varje gång man äter. För att ytterligare minska risken för karies bör man minska sockerintaget.

SALIV OCH FLUOR

Andra faktorer som är viktiga för att bekämpa karies är fluor och att man har ordentligt med saliv som spolar rent och transporterar bort matrester. Om man har brist på saliv ökar risken för karies. Brist på eller mindre saliv kan bero på sjukdomar och/eller biverkningar av läkemedel.

Fluor har en dokumenterat kariesförebyggande effekt och är en viktig orsak till förbättrad tandhälsa. Det är därför viktigt att använda tandkräm med fluor och eventuellt fluorsköljning eller annan tillförsel som komplement. Har man stor risk för karies kan man behandla tänderna med fluorlack eller högkoncentrerat fluor i individuellt anpassade plastskenor.

 

Hos oss betyder orden vård, omsorg och omtanke något i verkligheten också

Ring oss eller boka en tid online

Kontakta oss direkt

Du kan kontakta oss när som helst på dygnet.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Namn
Välj Klinik