Rotfyllning/Tandinfektion

En rotfyllning innebär att tandläkaren öppnar och avlägsnar tandens inre mjukvävnad för att sedan fylla rotkanalen. Rotkanalerna finns i tanden rötter. En rotfyllning görs oftast för att pulpan blivit inflammerad eller infekterad av bakterier när du fått ett stort hål i en tand. Eller när tandläkaren behöver mer fäste efter en tandfraktur och måste sätta ett stift i roten för att krona eller tandfyllning ska kunna fästa.

Inuti tänderna finns ett hålrum (pulpa), där det finns nerver och blodkärl. När pulpan blir infekterad av bakterier, vilket oftast sker när ett hål i tanden blir så stort att det till slut når pulpan, så klarar inte våra tänder att ta hand om infektionen och pulpan dör. Pulpan kan även dö av att de slipas ned då man gör kronor eller broar, ungefär 10% av tänderna som slipas inför kron- och broterapi kommer att behövas rotfyllas inom en tio år period. Även vid trauma (kraftigare slag mot tänderna) kan man behöva rotfylla. Om rotfyllning inte görs kommer infektionen sprida sig från tandens rotspets vidare ut till käkbenet och även skapa en infektion där. Det händer även att infektionen fortsätter att sprida sig från käkbenet till kinder munbotten och sällsynt till ögat. Vid en svullnad i munbotten eller halsen och då ska man uppsöker sjukvård direkt.

Det finns många olika metoder för att göra en rotfyllning och det finns ingen forskning som visar att det ena sättet är bättre än det andra. Att rotfylla en tand gör vanligtvis inte ont och du får bedövning om det behövs.

Varför görs en rotfyllning?

Den vanligaste orsaken till att en tand måste rotfyllas är att nerven(pulpan) har blivit inflammerad eller infekterad av bakterier från ett hål, kariesangrepp. Det finns även andra anledningar till rotfyllning, till exempel:

  • En tand har sedan tidigare en djup fyllning som inte längre håller tätt för bakterier. Ett sådant läckage under en djup fyllning kan leda till skador eller förvärra tidigare skador på pulpan. En tand med djup fyllning kan vara känslig för värme och kyla.
  • Du ska få en brygga eller tandkrona insatt och tanden som ska vara stöd är så skadad att den inte utgör ett tillräckligt fäste. Tandläkaren måste då fästa ett stift i tandroten. För att det ska vara möjligt måste tanden rotfyllas.
  • Du har fått ett slag mot en tand. Slaget har skadat pulpan och tanden behöver rotfyllas. Att en tand mörknar kan vara ett tecken på att pulpan är skadad.
  • Du har en spricka i en tand som inte håller tätt för bakterier

Förberedelser?

Oftast är det karies som har orsakat infektionen i pulpan. Tandläkaren måste först borra bort den infekterade och mjuka tandsubstansen. Då blir bara den tandyta som är hård och frisk blir kvar. För att kunna komma åt att rensa tanden måste tandläkaren borra ända in till pulpan.

Det får inte komma in några bakterier eller saliv när rotkanalerna rensas. Därför får du ha en gummiduk över tanden för att den ska bli helt isolerad från munhålan. Sedan rengör tandläkaren tandkronan med bakteriedödande vätskor.

Tandläkaren använder små smala filar för att rengöra och forma rotkanalerna ända till rotspetsen. Det vanligaste är att tandläkaren rengör rotkanalerna med en fil som sitter på en borr som roterar sakta, men de kan också rengöras för hand. Rotkanalerna rengörs med så kallad spolvätska.

Så går behandlingen till

Det tar relativt lång tid att rotfylla en tand. Hur lång tid det tar beror bland annat på antalet rötter och var i munnen tanden sitter. Ibland går det att rotfylla tanden med en gång. Men det är också vanligt att du får en tillfällig bakteriedödande rotfyllning, som får vara i rotkanalerna någon eller några veckor innan den riktiga rotfyllningen görs.

För att rotfylla tanden används smala gummispetsar och ett slags cement. De förs ner i kanalerna och stänger dem så att inga bakterier kan komma ner. Tandläkaren tar en röntgenbild för att se att spetsarna når exakt djup och att rotkanalerna är helt fyllda.

En tand som är rotfylld kan vara skör. Därför brukar den ibland sänkas ner till cirka hälften av den ursprungliga höjden för att den ska hålla bättre. Tanden byggs därefter upp med en fyllning eller en krona.

Att rotfylla en tand gör vanligtvis inte ont, men förberedelsen när tandens rensas från den inflammerade pulpan kan kännas en del. Du får bedövning om du tycker att det behövs.

Det kan ibland vara svårt att bli helt bedövad, om du har mycket tandvärk redan från början. Då kan det göra ont precis när tandläkaren borrar in till tandnerven. Du kan då få bedövning i tandnerven, så att den fortsatta behandlingen inte gör ont.

Hur mår jag efteråt?

Det är vanligt att bli öm i tanden både efter rensningen och efter själva rotfyllningen. Det går för det mesta över av sig själv, och du kan ta värktabletter för att lindra. Efteråt kan den rotfyllda tanden kännas lite stum när du tuggar. Du ska inte tugga eller äta innan bedövningen har släppt.

Det är ovanligt, men ibland kan tanden kännas öm under en längre period efter behandlingen. I så fall ska du kontakta din tandläkare för att bli undersökt.

Prognosen är god för rotfyllningar lyckas

Fördelen med en rotfyllning är att du slipper dra ut tanden och du får en tand som kan fungera i många år framöver. Möjligheten att en rotfyllning lyckas är god. Det kan vara mer komplicerat med rotfyllning av en tand som sitter långt bak i munnen. Det beror bland annat på att en tuggtand har fler rötter och att den är svårare för tandläkaren att komma åt. Även böjda kanaler kan vara svåra att få rena.

Om rotfyllningen inte lyckas

Om rotfyllningen inte är tät kan det leda till att bakterier kommer in och då blir käkbenet utanför roten inflammerat. I så fall blir tanden ofta öm och så småningom kan du få en varkula vid området kring rotspetsen. Då kan det också göra ont.

Tandläkaren kan försöka göra om rotfyllningen om du har en vanlig fyllning i tandkronan. Om du däremot har ett stift, en bro eller en krona är det svårt för tandläkaren att komma åt att göra en ny rotfyllning. Då är alternativen att antingen ta bort tanden eller göra en så kallad rotspetsoperation, som innebär att cirka tre millimeter av rotspetsen tas bort.

Hos oss betyder orden vård, omsorg och omtanke något i verkligheten också

Ring oss eller boka en tid online

Kontakta oss

Vi hör av oss direkt
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Namn
Välj Klinik